Scroll Top

Spiritualiteit en Zijn

Wie of wat is Kryon?

Kryon is wat wij noemen een entiteit. Veel mensen zien een entiteit als een ‘wezen’, iets wat lijkt op een mens of menselijke kenmerken heeft. In werkelijkheid is een entiteit een energie, zo je wil, een cluster van energieën. Hij is een bundel van bewustzijn. Zolang wij de menselijke vorm hebben kunnen wij ons niet precies voorstellen wat of hoe dat is. We komen dan ook niet verder dan een beschrijving van hoe het ‘ongeveer’ is. Deze bundel van bewustzijn heeft kenmerken waaraan hij herkenbaar is. Er is dus sprake van een soort van identiteit waaraan je kunt herkennen dat je met deze energie te maken hebt, of met een andere. Voor de meeste mensen die daar mee bezig zijn is het onderscheid tussen entiteiten te voelen aan de energie, te horen aan de manier van praten of merkbaar aan het niveau waarop een onderwerp besproken wordt.

Kryon is niet zijn echte naam zegt hij zelf, maar zijn echte naam bestaat uit klanken die wij niet kennen en die voor ons nauwelijks uit te spreken zijn. Daarom heeft hij ervoor gekozen om iets te kiezen wat bij hem past en dat wij wel kunnen uitspreken. De naam is met opzet gekozen omdat hij in de numerologie uitkomt op het nummer 11. Dit nummer zegt veel over zijn karakter, zijn eigenschappen.

Kryon is geen ‘hij’ maar ook geen ‘zij’. Hij is genderneutraal zou je kunnen zeggen, al geeft hij aan dat ook dat niet een echt juiste omschrijving is. Omdat wij niet gewend zijn om genderneutraal te praten heeft hij er geen bezwaar tegen dat wij hem als mannelijk aanspreken, als we maar wel onthouden dat dat niet is wat hij werkelijk is.
Dat we hem met de mannelijke vorm aanspreken komt ook vooral omdat Lee, de man die Kryon channelt, een man is en we Kryon horen via zijn, mannelijke, stem. We identificeren de mannelijke stem al snel met het beeld van een mannelijke Kryon. Maar in werkelijkheid is hij dat dus niet.

Kryon is een deel van de energie van de entiteit die wij Aartsengel Michael noemen, hij is ‘familie’ zullen we maar zeggen. Volgens Kryon is dit een typisch menselijke benaming, zij spreken niet van engelen en aartsengelen, alles bestaat uit energie, ook dat wat wij (aarts)engelen noemen. Ook de entiteit ‘Seth’ die heel bekend is in de spirituele wereld, is een onderdeel van de entiteit Michael.

Kryon is hier om ons te helpen. Hij kondigt zichzelf altijd aan als “I am Kryon, of magnetic service”. Dit doet hij omdat hij met “I am” wil aangeven dat hij onderdeel is van het grote geheel en dat zijn signatuur Kryon heet. En“magnetic service” verwijst naar zijn taak die hij heeft. Hij is Master of the magnetic grid, hij heeft de leiding over het magnetische veld dat de aarde omvat. Hij legt uit dat dit magnetische veld bijzonder is in het universum en speciaal op de aarde is afgestemd. Het zorgt ervoor dat wij, en alle andere levende wezens op aarde, kunnen bestaan. Dit veld moest aangepast worden om ons de gelegenheid te geven verder te kunnen groeien in bewustzijn. Verderop vertel ik hier meer over.

Kryon legt ons daarnaast uit hoe het leven op aarde werkelijk in elkaar zit en hoe zich dat verhoudt tot het universum. Bij veel mensen is er een behoefte aanwezig om dit te begrijpen. In hoeverre ze de uitleg kúnnen begrijpen hangt af van hun energiefrequentie, hun bewustzijn en de keuzes die ze maken in het leven. De informatie heeft vele “lagen” en tot welke laag iemand de gegeven informatie begrijpt kan van mens tot mens verschillen. Kryon beschrijft die lagen als ‘de woorden’, de ruimte tussen de woorden en de energie die meegezonden wordt met de woorden en de ruimte (de taal van het licht ofwel lightlanguage).

De boodschappen van Kryon zijn altijd positief en stimulerend. Hij geeft aan dat je iedere channeling die niet positief en stimulerend is en vanuit liefde wordt gegeven, met een flinke korrel zout moet nemen. Informatie vanuit de Bron zal dat nooit zijn.

Hij stimuleert iedereen zijn eigen onderscheidingsvermogen (discernment), het persoonlijke gevoel voor waarheid en eerlijkheid, serieus te nemen en daarop te vertrouwen. Dat onderscheidingsvermogen zit vooral in je gevoel. Daarom is het belangrijk dat iedereen die veel in zijn hoofd zitten, weer contact krijgen met hun gevoel.