Scroll Top

Spiritualiteit en Zijn

Waarom is Kryon aanwezig?

Kryon geeft aan dat hij aanwezig is omdat er een grote verandering aan de gang is. Onze aardbol is gecreëerd, en niet spontaan ontstaan en vervolgens met babystapjes geëvolueerd zoals de wetenschap aangeeft.

Als je daar goed over nadenkt dan klopt dat met het feit dat we nog steeds resten vinden van beschavingen waarvan we het bestaan niet kenden, die veel ouder zijn dan we dachten dat mogelijk was en dat deze beschavingen vaak een mate van kundigheid hadden die we al helemaal niet kunnen verklaren. Uiteraard kun je dit soort dingen blijven negeren maar je kunt ook accepteren dat er dus meer aan de hand is dan wij op grond van onze geschiedenisboekjes geleerd hebben. Ieder mag daarin zijn eigen keus maken. Ik kies er persoonlijk voor om niets te negeren en ruimte te bieden aan alle mogelijkheden die er zijn.

Kryon legt uit dat er in het universum een gemiddelde periode bekend is dat een beschaving leeft en dan in de meeste gevallen tot uitsterven komt, over het algemeen door een vorm van zelfvernietiging. Hij heeft de lengte van deze periode genoemd maar ik ben hem even kwijt. Als ik hem weer terugvind zal ik hem hier vermelden. Wij, de mensen van nu, zaten aan het einde van zo’n periode. We stonden zo’n 40 jaar geleden ook zelfs op de rand van het vernietigen van de aarde, denk maar aan de atoombommen van de 2e wereldoorlog en de koude oorlog met zijn vele kernwapens in de jaren daarna. Daarnaast hebben we in de korte periode van slechts 150 jaar een enorme aanslag gepleegd op het milieu en de schatten van de aarde. Er was dus een grote kans dat we deze zelfvernietiging teweeg zouden brengen. We stevenden er echter niet alleen op af om onszelf te vernietigen maar de hele planeet. De vernietiging van de hele planeet zou van zo’n grote invloed zijn op het universum, dat de hele boel uit balans zou raken. Het vernietigen van de aarde zou daarmee een bedreigende situatie zijn voor het hele universum.

Ervan uitgaande dat wij niet de enige bewoners van dit universum zijn, was dat natuurlijk een gevaar voor andere beschavingen op andere planeten. Hoe voor mij zo zeker kan zijn dat wij niet de enige bewoners van dit universum zijn? Omdat ik mij nog kan herinneren dat ik als kind van een jaar of zeven op een avond in het weiland van onze buurman naar de maan stond te kijken. Ik heb mij van kinds af aan zeer verbonden gevoeld met de maan en deze avond wees ik met mijn vingertje omhoog, schudde hem, en riep naar de maan: “Jij maakt mij niet wijs dat wij het enige bolletje in dit enorme heelal zijn waar leven op mogelijk is. Die stomme volwassenen weten gewoon niet hoe ze moeten kijken, ze zoeken verkeerd!” Uiteraard wist ik toen nog niet hoeveel houvast deze zin mij in mijn volwassen leven zou geven. Als ik dat als klein kind al wist dan moest die wijsheid wel ergens anders vandaan komen want op school leerden we dat zo jong nog niet…

Terug naar Kryon: Ondanks dat de Aarde een zone van ‘vrije wil’ was, en er van oorsprong geen inmenging was toegestaan, kon een bemoeienis nu niet meer uitblijven.
Er is echter gekozen voor een geheel nieuwe aanpak, niet een invasie van buitenaf maar een verandering van binnenuit. Er is een groep zielen naar aarde gekomen die al vaker een verhoging van de frequentie van een planeet hadden meegemaakt. Ervaren zielen die wisten wat hen te doen stond om ervoor te zorgen dat het lage bewustzijn van waaruit dit gevaar voor vernietiging was ontstaan, te verhogen. Probleem was alleen dat bij het geboren worden hier op aarde iedereen een filter van vergetelheid meekrijgt en het was lang spannend of we de kritische massa van zielen die in de gaten hadden wat er aan de hand was, en wat ze moesten doen, op tijd zouden bereiken.
Met veel hulp en aanwijzingen van buitenaf is dat nét op tijd gelukt.
21 december 2012 werd niet de datum van de grote vernietiging zoals voorspellers en de media ons wilden doen geloven maar de dag van de grote ommekeer. Het omslagpunt was bereikt.

Het was eigenlijk de bedoeling dat 2013 al het eerste jaar van de nieuwe tijd zou worden, maar de omwenteling en de chaos waren te groot, er was een ‘tussenjaar’ nodig. A recalibration year, zoals Kryon dat noemde. Een jaar van herijking.
2014 wordt dan ook gezien als jaar 1 van de ‘nieuwe tijd’.

Kryon is eind jaren tachtig van de vorige eeuw in beeld gekomen. Hij presenteerde zich aan een man genaamd Lee Carroll. Een wetenschapper die alles behalve spiritueel bezig was. Hij was niet religieus opgegroeid zodat Lee ook niet alles wat er gebeurde zou verwarren met een religie. Want Kryon is geen onderdeel van een religie, sterker nog, hij houdt zich er verre van.

Zoals eerder uitgelegd geeft hij aan dat hij “Master of the magnetic grid” is, hij heeft de leiding over het magnetische veld dat de aarde omvat. Hij legt uit dat dit magnetische veld bijzonder is in het universum en speciaal op de aarde is afgestemd. Het zorgt ervoor dat wij, en alle andere levende wezens op aarde, kunnen bestaan. Dit veld is zelfs nog belangrijker dan de zwaartekracht. Dit veld moest aangepast worden om ons de gelegenheid te geven verder te kunnen groeien in bewustzijn. Het is niet zo dat de polen zijn omgedraaid zoals sommige mensen ons willen doen geloven, het magnetische noorden is een aantal graden verschoven. Dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd is wetenschappelijk aantoonbaar. De wetenschap heeft via metingen de verschuivingen gezien en geregistreerd maar maakt er niet veel over kenbaar. Om het voor ons toch tastbaar te maken verwijst Kryon zelf naar de periode, enige tijd geleden, dat er ineens veel dolfijnen, orka’s en andere dieren die gebruik maken van het magnetisch veld, de weg kwijt leken te zijn. Ze spoelden een periode in veel grotere getale aan op stranden maar dat was ook ineens weer over. (Hiervan zijn statistieken te vinden op internet.) Ze hadden even tijd nodig om zich aan te passen aan de nieuwe frequentie van het magnetisch veld. Ook zijn van bepaalde vliegvelden landingsbanen verlegd omdat ze niet meer aan de juiste ligging voldeden doordat het noorden dus op een andere plek lag dan voorheen. Zo schreef De Volkskrant op 15 januari 2011: “Omdat de magnetische noordpool langzaam opschuift in westelijke richting – met zo’n 65 kilometer per jaar richting Siberië… Omdat die magnetische noordpool voortdurend aan de wandel is, lagen de banen van Tampa International Airport al een tijdje niet meer op de plek waar piloten ze op basis van hun kompas zouden verwachten. De aanduidingen op de startbanen, maar ook van taxibanen weken al 10 graden af…. “.

Deze verschuiving is dus volgens Kryon niet natuurlijk maar bewust in gang gezet. Dat gebeurt niet aan de buitenkant maar vanuit de kern van de aarde. De korst wordt verschoven ten opzichte van de kern. Hoe dat in zijn werk gaat is ietwat te ingewikkeld voor onze breinen om dit goed te kunnen uitleggen. Daaruit blijkt maar weer dat wij als mensen zeker niet de intelligensten zijn in dit universum. Een beetje bescheidenheid zou ons sieren.
De verschuiving is nodig.